کاهش احتمالی ذخایر نفت

منتشر شده در ۲۲ مرداد ۱۴۰۲

نفت در 2024