هلدینگ تخصصی

دکتر‌ سید بابک ابراهیمی
منتشر شده در ۱۶ بهمن ۱۴۰۲

ایجاد هلدینگ تخصصی بانک سپه