قیمت جهانی

منتشر شده در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

قیمت جهانی شکر رکورد زد

منتشر شده در ۱۷ مرداد ۱۴۰۲

افزایش قیمت جهانی زغال سنگ