علی پازکی

ستارگان درخشان امید. یک رویداد خاص، فارغ از هیاهو و شلوغی های بازار سهام
منتشر شده در ۰۶ شهریور ۱۴۰۲

ستارگان درخشان امید در کنار هم