شکر

منتشر شده در ۱۲ شهریور ۱۴۰۲

قیمت جهانی شکر رکورد زد