ذخایر طلای بانک مرکزی

بزرگترین ذخایر طلای جهان
منتشر شده در ۰۲ اسفند ۱۴۰۲

بزرگترین ذخایر طلای جهان