دنیای اقتصاد

منتشر شده در ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

جای خالی آموزش

منتشر شده در ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

نقش حقوقی‌ها در روندسازی

منتشر شده در ۲۱ بهمن ۱۳۹۹

سه فرمانده در ۳۰۰ روز