برق تابستانی

منتشر شده در ۱۷ مرداد ۱۴۰۲

افزایش قیمت جهانی زغال سنگ