بانک خلق چین

منتشر شده در ۱۹ شهریور ۱۴۰۲

افزایش ذخایر طلا