اوپک پلاس

منتشر شده در ۱۱ شهریور ۱۴۰۲

افزایش قیمت نفت