امید

منتشر شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۹

تصمیمی در جهت سهامداری بلند مدت

منتشر شده در ۲۷ مهر ۱۳۹۹

تمرکز بر تخصیص منابع ریالی