اقتصاد چین

منتشر شده در ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

چرا صنعت ساختمان در اقتصاد چین مهم است؟