تأمین مالی جمعی

روند تأمین مالی جمعی

1) عقد قرارداد عاملیت بین عامل (شخص حقوقی است که اقدام به تأمین مالی جمعی می­کند) و نهاد مالی،

2) درخواست عامل برای دریافت مجوز فعالیت،

3) بررسی درخواست عامل توسط کارگروه ارزیابی و ارائه موافقت اصولی در مهلت یک ماهه و مجوز فعالیت در مهلت 6 ماهه،

4) راه اندازی پلتفرم تأمین مالی توسط عامل،

5) برقراری ارتباط پلتفرم با سامانه جامع تأمین مالی جمعی فرابورس،

6) درخواست متقاضی برای انجام تأمین مالی و ارائه مدارک مورد نیاز به عامل،

7) بررسی مدارک و درخواست متقاضی توسط عامل و عقد قرارداد با متقاضی و دریافت نماد از فرابورس،

8) قراردادن طرح متقاضی در پلتفرم عامل،

9) معرفی طرح به سرمایه ­گذاران توسط عامل (فراخوان تأمین)،

10) جمع ­آوری وجوه از سرمایه­گذاران،

11) اگر تأمین مالی مورد نظر متقاضی تکمیل شد، وجوه تأمین شده به متقاضی انتقال داده می­ شود،

12) وجوه انتقال داده شده به متقاضی برای تأمین مالی پروژه مصرف می­شود،

13) اگر تأمین مالی مورد نظر متقاضی تکمیل نشد، وجوه جمع­ آوری شده به سرمایه ­گذاران بازگردانده می­شود.

 

فعالیت شرکت تأمین سرمایه امید در نقش نهاد مالی طرف قرارداد عاملیت به عنوان پایش کننده

طبق دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، عامل صرفاً از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به تأمین مالی جمعی است. شرکت تأمین سرمایه امید به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 107848/121 مورخ 1398/12/24 و افزودن عبارت “فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم” به موضوع فعالیت خود، به عنوان نهاد مالی مجاز می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید. در واقع طبق این قرارداد، شرکت تأمین سرمایه امید کلیه فعالیت­ های عامل در ارتباط با رعایت الزامات قرارداد و دستورالعمل تأمین مالی جمعی از قبیل بررسی فرآیند اخذ مجوز فعالیت عامل، بررسی فرآیند تأمین مالی جمعی، بررسی فرآیند معاملات ثانویه اوراق گواهی شراکت و بررسی گزارش­ های عملکرد و صورت ­های مالی حسابرسی شده عامل را به طور مستمر پایش می­ کند.