سرمایه گذاری و بازارگردانی

دسته بندی

بازارگردانی در چهارچوب "دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران" در راستای اجرای ماده 34 قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال 1384 مجلس شورای اسلامی‌انجام می‌شود. فعالیت بازارگردانی طبق دستورالعمل فوق با هدف "تنظیم عرضه و تقاضای بازار بر روی ورقه بهادار"، "تحدید دامنه نوسان قیمت" و "افزایش نقدشوندگی ورقه بهادار" انجام می‌گیرد.

وظیفه اصلی بازارگردانان در بورس حفظ بازار روان و منظم است، به همين دليل هر زمان كه تعادل سهام‌هاي تخصيص داده شده به آن‌ها به هم بخورد آن‌ها وارد عمل شده و با خريد و فروش سهام به حساب خود به تعديل عرضه و تقاضا كمك مي‌كنند. لذا آن‌ها بايد دارای سرمايه كافي باشند.
بازارگردان موظف است تا در مواقعی که دارنده اوراق به نقدينگي نياز دارد و خواهان فروش اوراق خویش در بازار ثانویه است اما به دلیل رکود بازار خریدار مناسبی برای اوراق نمی‌یابد اوراق را از دارنده خریداری نماید. بازارگردان به تبادل اوراق اشتغال دارد. از یک سو اوراق را خریداری و از سوی دیگر به فروش آن‌ها مبادرت می‌ورزد. از اين رو به لحاظ حقوقي بازارگردان مانند هر خريدار ديگر اوراق عمل مي‌نمايد و تفاوت اين نهاد با خريدار عادي اوراق در اين است كه بازارگردان متعهد شده است که در چارچوب شرایط خاص به‌این امر مبادرت ورزد.
تامين سرمايه امید براساس قانون بازار اوراق بهادار، مسئولیت خرید یا فروش یک ورقه بهادار خاص را بر روی قیمتی که با هدف تنظيم عرضه و تقاضا، تحديد دامنه نوسان قيمت و افزايش نقدشوندگي ورقه بهادار معين انجام مي‌شود، برعهده می‌گیرد. اين خدمت نقش مهمي در قابليت نقدشوندگي اوراق بهادار داشته و همچنین از نوسانات غيرمنطقي ورقه بهادار جلوگيري مي‌نماید.

نظرات کاربران