تأمین مالی جمعی

دسته بندی

در سال های اخیر، تأمین مالی جمعی به عنوان یکی از روش های نوین تأمین مالی توانسته است در مواردی جایگزین روش های سنتی گردد. تأمین مالی جمعی، یک اجتماع آنلاین از سرمایه گذاران است که به سازمان ها و افراد برای تحقق ایده شان کمک می کند. به عبارت دیگر، تأمین مالی جمعی به فرآیند جمع آوری پول و تأمین سرمایه به صورت بر خط و از طریق یک پلتفرم اینترنتی برای پروژه های جدید و طرح های نوآورانه و کسب وکارهای کوچک است که اغلب برای شرکت های استارت آپ مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه تأمین مالی جمعی به یک کانال جدید و معروف مالی در جهان تبدیل شده است. مطابق با دستورالعمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، تامین مالی جمعی بر مبنای مدل مشارکت بوده و تأمین مالی کننده در سود و زیان طرح شریک است.

روند تأمین مالی جمعی

1) عقد قرارداد عاملیت بین عامل (شخص حقوقی است که اقدام به تأمین مالی جمعی می­کند) و نهاد مالی،

2) درخواست عامل برای دریافت مجوز فعالیت،

3) بررسی درخواست عامل توسط کارگروه ارزیابی و ارائه موافقت اصولی در مهلت یک ماهه و مجوز فعالیت در مهلت 6 ماهه،

4) راه اندازی پلتفرم تأمین مالی توسط عامل،

5) برقراری ارتباط پلتفرم با سامانه جامع تأمین مالی جمعی فرابورس،

6) درخواست متقاضی برای انجام تأمین مالی و ارائه مدارک مورد نیاز به عامل،

7) بررسی مدارک و درخواست متقاضی توسط عامل و عقد قرارداد با متقاضی و دریافت نماد از فرابورس،

8) قراردادن طرح متقاضی در پلتفرم عامل،

9) معرفی طرح به سرمایه ­گذاران توسط عامل (فراخوان تأمین)،

10) جمع ­آوری وجوه از سرمایه­گذاران،

11) اگر تأمین مالی مورد نظر متقاضی تکمیل شد، وجوه تأمین شده به متقاضی انتقال داده می­ شود،

12) وجوه انتقال داده شده به متقاضی برای تأمین مالی پروژه مصرف می­شود،

13) اگر تأمین مالی مورد نظر متقاضی تکمیل نشد، وجوه جمع­ آوری شده به سرمایه ­گذاران بازگردانده می­شود.

 

فعالیت شرکت تأمین سرمایه امید در نقش نهاد مالی طرف قرارداد عاملیت به عنوان پایش کننده

طبق دستورالعمل تأمین مالی جمعی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، عامل صرفاً از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به تأمین مالی جمعی است. شرکت تأمین سرمایه امید به موجب مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره 107848/121 مورخ 1398/12/24 و افزودن عبارت “فعالیت در زمینه تأمین مالی جمعی با رعایت مقررات مربوطه و اخذ مجوزهای لازم” به موضوع فعالیت خود، به عنوان نهاد مالی مجاز می‌تواند اقدام به انعقاد قرارداد نماید. در واقع طبق این قرارداد، شرکت تأمین سرمایه امید کلیه فعالیت­ های عامل در ارتباط با رعایت الزامات قرارداد و دستورالعمل تأمین مالی جمعی از قبیل بررسی فرآیند اخذ مجوز فعالیت عامل، بررسی فرآیند تأمین مالی جمعی، بررسی فرآیند معاملات ثانویه اوراق گواهی شراکت و بررسی گزارش­ های عملکرد و صورت ­های مالی حسابرسی شده عامل را به طور مستمر پایش می­ کند.

برچسب ها :

نظرات کاربران