رتبه بندی بزرگترین بازارهای مصرف جهان در سال 2030

دسته بندی اخبار بورس

مصرف‌کنندگان رگ حیات اقتصاد جهانی، نیروی محرک پویایی بازار و تعیین کننده نهایی میزان تقاضا هستند. در این مجموعه داده، مصرف کننده به عنوان شخصی طبقه بندی می شود که حداقل 12 دلار در روز هزینه می‌کند. منابع داده ها شامل بانک جهانی، سازمان ملل متحد، یورواستات و پایگاه داده های OECD است. در این مطلب پیش بینی سال 2030 برای 20 بازار بزرگ مصرف در جهان مطرح شده است.

رتبه بندی بزرگترین بازارهای مصرف جهان

اما بیشترین مصرف کنندگان کجا قراردارند و میزان رشد آنها به چه صورت است؟

رتبه بندی بزرگترین بازارهای مصرف کننده در سال 2030

چین در رتبه اول این پیش بینی قرار دارد به صورتی که  انتظار می‌رود تا سال 2030 کمی بیش از 1 میلیارد مصرف‌کننده داشته باشد که 15 درصد افزایش نسبت به سال 2024 نشان می‌دهد.

در رتبه دوم، هند با 773 میلیون مصرف‌کننده در سال 2030 قرار خواهد داشت که با افزایش خیره کننده 46 درصدی از 529 میلیون مصرف‌کننده در حال حاضر مواجه خواهد شد.

انتظار می رود که ظهور طبقه متوسط جهانی، به لطف اقتصاد و ثروت در حال گسترش، در این منطقه صورت گیرد و باعث افزایش مخارج محلی شود.

این بازار مصرف نزدیک به 2 میلیارد نفری در هند و چین، می تواند تأثیرات گسترده ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. کسب‌وکارها ممکن است تمرکز خود را به سمت این بازارها تغییر دهند، محصولات سفارشی‌تر را ارائه دهند و استراتژی‌های بازاریابی متفاوتی را به کار گیرند. این امر همچنین می‌تواند به تنظیم مجدد زنجیره تامین منجر شود تا شبکه‌های توزیع جدیدی را نزدیک‌ به این بازارها بسازند.

 

%Change

(from 2024)

Consumer Market

(2030 Projections)

Country Rank
15%+ 1,062,294,436 China 1
46%+ 772,929,623 India 2
4%+ 348,393,863 U.S. 3
27%+ 158,448,996 Indonesia 4
9%+ 135,902,978 Brazil 5
0% 127,324,784 Russia 6
3%- 118,264,539 Japan 7
30%+ 99,263,255 Pakistan 8
9%+ 91,698,269 Mexico 9
59%+ 87,183,060 Bangladesh 10
34%+ 80,383,445 Vietnam 11
0% 80,370,656 Germany 12
8%+ 79,955,332 Turkey 13
3%+ 69,179,607 UK 14
3%+ 67,980,532 France 15
25%+ 67,710,385 Egypt 16
35%+ 65,545,279 Philippines 17
10%+ 58,237,555 Thailand 18
1%- 55,596,017 Italy 19
11%+ 55,219,774 Iran 20

مطابق جدول در رتبه های بعدی، ایالات متحده با 348 میلیون مصرف کننده و اندونزی با 158 میلیون مصرف کننده به ترتیب در رتبه های سوم و چهارم قرار دارند. برزیل، ششمین کشور پرجمعیت، تا سال 2030، با نزدیک به 136 میلیون نفر، پنجمین رتبه در بین بزرگترین مصرف کنندگان را خواهد داشت.

البته تمام کشورها شاهد رشد مصرف‌کننده نیستند. انتظار می‌رود روسیه و آلمان دچار رکود شوند و ژاپن و ایتالیا حتی ممکن است شاهد کاهش مصرف کننده باشند، که مستقیماً نشان‌دهنده میزان رشد جمعیت در این کشورها است.

نظرات کاربران