برگ زرین دیگر در کارنامه طلایی “امید”

دسته بندی اخبار

با همت تأمین سرمایه امید و به منظور پویایی نظام بانکداری، انتشار اوراق قرض‌الحسنه دو بانک بزرگ کشور "بانک سپه" و "بانک ملی" جمعاً به مبلغ 500,000 میلیارد ريال میسر شد.

انتشار اوراق قرض الحسنه بانک سپه و بانک ملی

 

نظرات کاربران