نکات مهم سرمایه گذاری برای مس

دسته بندی اخبار بورس

مس سومین فلز صنعتی پرمصرف جهان و محور بسیاری از فناوری‌های انرژی پاک است. این فلز اتصالات حیاتی را در شبکه های برق، سیستم های ذخیره سازی شبکه و وسایل نقلیه الکتریکی ما ایجاد می کند.

راهنمای سرمایه گذار برای مس

مس یک فلز حیاتی براز گذار به اقتصاد کم کربن است. این فلز برای سیم کشی به عنوان ورودی مهم برای باتری های برقی، پنل های خورشیدی و توربین های بادی کمک می کند.

چه مقدار مس نیاز داریم؟

مس از سال 2022 تا 2050 افزایش قابل توجه تقاضا به میزان حدودی 54 درصد را تجربه خواهد کرد.

در اینجا یک تفکیک از تقاضای مورد انتظار برای مس در سراسر فناوری های انرژی پاک ارائه شده است.

 

Technology 2022 (kt) 2050P (kt)
شبکه های برق 4364 8862
سایر تولیدکنندگان برق 93.7 142.2
انرژی خورشیدی 756.8 1879.8
ذخیره سازی باتری شبکه 24.6 665.2
باد 453.5 1303.3
فناوری های هیدروژنی 0.22
وسایل نقلیه الکتریکی 370 3582.9
سایر کاربران 19766 22382

 

مس در سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر مانند توربین‌های بادی، پنل‌های خورشیدی و باتری‌های وسایل نقلیه الکتریکی حیاتی است زیرا رسانایی الکتریکی و دوام بالایی دارد. انتقال موثر برق و گرما را تضمین می کند و عملکرد کلی و پایداری این فناوری ها را افزایش می دهد.

افزایش تقاضا برای مس در بخش انرژی پاک نقش حیاتی آن را در گذار به آینده ای سبزتر و پایدارتر نشان می دهد.

چه زمانی تقاضای مس از عرضه بیشتر می شود؟

تقاضای فزاینده برای مس، زمینه را برای چالش‌های عرضه در آینده با شکاف 22 درصدی پیش‌بینی شده تا سال 2031 فراهم کرده است.

با توجه به نقش محوری این فلز در انرژی های پاک و پیشرفت های تکنولوژیکی، فناوری های نوآورانه استخراج و فرآوری می تواند کلید افزایش تولید مس و رفع نیازهای آینده باشد.

راهنمای سرمایه گذار در مورد مس در 3 نمودار

منبع

https://www.visualcapitalist.com/sp/an-investors-guide-to-copper-in-3-charts

 

نظرات کاربران