بدهی‌های دولتی برای اقتصادهای پیشرفته

دسته بندی اخبار بورس

میزان بدهی یک دولت، شاخص حیاتی برای پایداری مالی آن است. اگر بدهی بیش از حد بالا باشد - به ویژه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) - ممکن است نشان دهنده چالش هایی در انجام تعهدات مالی باشد که به طور بالقوه منجر به بی ثباتی اقتصادی می شود.

بدهی‌های دولتی برای اقتصادهای پیشرفته

این نمودار با استفاده از نسبت بدهی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، بدهی‌های دولت را براساس کشور برای اقتصادهای پیشرفته رتبه‌بندی می کند. این رتبه بندی بر اساس چشم انداز صندوق بین المللی پول از اکتبر 2023 است.

بدهی‌های دولتی برای اقتصادهای پیشرفته

نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی برای اقتصادهای پیشرفته در سال 2023

در این مطلب 20 اقتصاد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که 11 اقتصاد دارای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بیش از 100٪ هستند.

در صدر فهرست، ژاپن قرار دارد که بدهی ملی آن برای دو دهه بالای 100 درصد تولید ناخالص داخلی اش باقی مانده و در سال 2023 به 255 درصد رسیده است.

Economy by Gross Debt % of GDP (2023)
 Japan 255%
 Greece 168%
 Singapore 168%
 Italy 144%
 United States* 123%
 France 110%
 Portugal 108%
 Spain 107%
 Canada* 106%
 Belgium 106%
 G7 Average 128%

 

Economy by Gross Debt % of GDP (2023)
 United Kingdom 104%
 Cyprus 79%
 Austria 75%
 Finland 74%
 Slovenia 69%
 Germany 66%
 Croatia 64%
 Iceland 61%
 Israel 58%
 Slovak Republic 57%
 G7 Average 128%

 

*برای ایالات متحده و کانادا، سطوح بدهی ناخالص تعدیل شد تا بدهی های بازنشستگی بدون بودجه با مزایای تعریف شده کارکنان دولت را حذف کند.

ژاپن در واقع به شدت وام گرفته است، اگرچه عمدتاً به صورت سهام بین دولتی با نرخ بهره حدود صف درصد. با این حال، با توجه به اینکه کشور به سرعت جمعیت پیری را تجربه می کند، بار فزاینده هزینه های تامین اجتماعی می تواند منجر به کسری مالی حتی بیشتر در آینده شود.

بدهی ملی ایالات متحده در سال 2023 به 32 تریلیون دلار رسید که 123 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می دهد. اگر بخواهیم چشم انداز موضوع را بررسی کنیم در دو دهه پیش، نسبت بدهی ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی پایین تر از نصف این میزان در حال حاضر است. با این وجود، کمتر از میانگین 128 درصدی G7 باقی مانده است.

نسبت 66 درصدی آلمان در گروه G7 کمترین میزان است، اگرچه پس از همه گیری کووید19 افزایش یافت. همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا تلاش می‌کنند برای رسیدن به ثبات نسبت‌های خود را زیر 60 درصد نگه دارند. در غیر این صورت، زمانی که بدهی‌ها از توان پرداختی کشورها فراتر می‌رود، کمک‌های اضطراری و نکول منجر به سقوط اقتصادها می‌شود، همانطور که در بحران بدهی اروپا از سال 2009 تا 2014 مشاهده شد.

با این حال، نسبت بدهی ناخالص بالا به تولید ناخالص داخلی (بیش از 100٪) همیشه دلیلی برای نگرانی نیست

سوال این است که نسبت بدهی ها در آینده به کجا می رود؟

 

 

منبع

https://www.visualcapitalist.com/government-debt-by-country-advanced-economies

نظرات کاربران