صندوق سرمایه‌گذاری بذر امید آفرین

دسته بندی

صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین از جمله نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این صندوق از نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در سهام بوده و اکثر وجوه خود را صرف سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام می نماید. هدف این صندوق، دست یابی به بازدهی بیشتر از بازدهی متوسط بورس اوراق بهادار تهران است.در صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین تلاش می شود تا عملیات مدیریت پرتفوی با تحلیل و بررسی اقتصاد جهانی، اقتصاد ایران، صنایع مختلف و وضعیت شرکت ها و با استفاده از روشهای حرفه ای و رایج ارزش گذاری و تحلیل بازارهای مالی معتبر دنیا به انجام رسد. به کارگیری نرم افزار های مالی مناسب و ترکیب آن ها با روش های مزبور پایه محکم و ابزار مناسبی را برای حضور پرقدرت در بازار سرمایه فراهم خواهد کرد. مدیران سرمایه گذاری این صندوق به طور مستمر به بررسی بازار و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب اقدام می نمایند. بازارگردان این صندوق ، شرکت تامین سرمایه امید (سهامی عام) است. به منظور دریافت اطلاعات بشتر می توانید به سامانه مرکز آنلاین امید (امید فاندز) به آدرس www.omidibfunds.ir مراجعه نمایید.

اهداف صندوق

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات صندوق

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

 

 

راهنمای تصویری صندوق سرمایه گذاری بذر امید آفرین

 

بروشور صندوق