گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/30

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3172 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 6% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2197 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 25 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 835 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 128 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 215 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 55 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 167 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 511 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 211 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 194 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 193 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 97 میلیارد تومان (4.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات 38 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 59 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.39% 7,966 2,044,330 شاخص کل
0.09% 596 665,750 شاخص هم وزن
0.0% 39,000,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
161 191 تعداد نماد مثبت
183 146 تعداد نماد منفی
70 66 تعداد نماد صف خرید
106 میلیارد تومان 93 میلیارد تومان ارزش صف خرید
117 43 تعداد نماد صف فروش
389 میلیارد تومان 161 میلیارد تومان ارزش صف فروش
74 میلیارد خروج پول 110 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.6 همت 1/5 همت ارزش معاملات
55 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/2
128 میلیارد خروج پول
3/2 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 6% افزایش داشته
پالایش،دارایکم،کالا،فولاد،شستا،وبانک

 

 

میلیارد تومان نام
13 کمکی به نهادها صنایع با بیشترین ورود
10 کانی غیرفلزی
9 چندرشته ای صنعتی
-31 انبوه سازی صنایع با بیشترین خروج
-29 خودرویی
-24 شیمیایی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
14.3 ثفارس 13.2 خگستر
7.1 خزامیا 10.7 فن افزار
6.6 وسدید 9.6 دکوثر
6.1 فن افزار 9.4 اخابر
5.8 ذوب 7.6 ثفارس

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-18 ثفارس 7 کنور
-16 شاراک 6 وبصادر
-15 ثپردیس 3 قصفها
-12 خودرو 2 آسیاتک
-11 فخوز 2 پکرمان

 

 

 

نظرات کاربران