گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/30

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4010 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1106 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پانزدهمین روز متوالی با ثبت رقم 500 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 350 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 219 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 45 میلیارد تومان است که کاهش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 183 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 411 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 402 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 364 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 332 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه زراعت با ارزش معاملات 56 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 71 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 14 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-2.86% -62,019 2,106,657 شاخص کل
-2.86% -20,457 694,545 شاخص هم وزن
0.2% 39,750,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
33 12 تعداد نماد مثبت
310 316 تعداد نماد منفی
18 2 تعداد نماد صف خرید
151 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان ارزش صف خرید
129 50 تعداد نماد صف فروش
322 میلیارد تومان 109 میلیارد تومان ارزش صف فروش
131 میلیارد خروج پول 251 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2/2 همت ارزش معاملات
7 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/6
476 میلیارد خروج پول
4/1 همت،نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته
وتوسم،پارسیان، ثغرب ،وپارس

 

 

میلیارد تومان نام
9 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
2 فنی و مهندسی
1 اطلاعات و ارتباطات
-96 فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
-51 شیمیایی
-23 بانکی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
14.6 پارسیان 13 وتوس
10 ثغرب 11 دامین
7.9 وآتوس 10.6 دکوثر
6.1 تمحرکه 8 غفارس
6 غبهار 8 توسن

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-44 فولاد 13 وتوسم
-21 فملی 9 حسینا
-11 سفارس 7 وآتوس
-11 ثامان 6 خزامیا
-9 خودرو 3 ثفارس

 

 

 

نظرات کاربران