گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/26

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 1.947 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 53% و نسبت به میانگین ماهانه 59% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 3825 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 754 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 997 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 401 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 37 میلیارد تومان است که کاهش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 1893 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 3195 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه شیمیایی با ثبت رقم 150 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 131 میلیارد تومان (0.3 برابر میانگین هفتگی) و دارویی با ارزش معاملات 131 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 32 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 9 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه دارویی با ارزش معاملات 131 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/51% -11,194 2,196,776 شاخص کل
-0/37% -2,677 723,539 شاخص هم وزن
-1/0% 44,780,000 قیمت سکه بورسی

 

 

تعدادکل نمادهای مثبت 47
تعداد کل نمادهای منفی 731
تعداد صف های خرید 24
ارزش صف های خرید 37 میلیارد تومان کاهش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 539
ارزش صف های فروش  3195 میلیارد تومان افزایش 1893 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0/6
برآیند ورود و خروج پول 754 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 3825 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 2 همت نسبت به میانگین هفتگی، 53% و نسبت به میانگین ماهانه 59% کاهش
معاملات سنگین بازار اسیاتک،قثابت

 

میلیارد تومان نام
14 اطلاعات و ارتباطات صنایع با بیشترین ورود
-87 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-80 دارویی
-74 فلزات اساسی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
37 فزر 12 اسیاتک
9 ثتوسا 10 قثابت
3 ثزاگرس 5 وغدیر
2 معیار 5 فولاد
1 واعتبار 5 شپنا
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-41 وبملت 15 اسیاتک
-27 نوری 8 فزر
-21 فملی 5 واعتبار
-19 وغدیر 2 شپنا
-14 بوعلی 2 کازرو

 

نظرات کاربران