گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/25

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3595 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 13% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1259 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دوازدهمین روز متوالی با ثبت رقم 158 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 449 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 27 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 135 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 33 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 9 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 149 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 388 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 295 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 260 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 187 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 16 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 43 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.20% 4,273 2,165,696 شاخص کل
-0.06% -433 715,740 شاخص هم وزن
0.1% 40,200,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
111 81 تعداد نماد مثبت
229 261 تعداد نماد منفی
33 9 تعداد نماد صف خرید
73 میلیارد تومان 66 میلیارد تومان ارزش صف خرید
72 9 تعداد نماد صف فروش
153 میلیارد تومان 12 میلیارد تومان ارزش صف فروش
58 میلیارد خروج پول 78 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2/2 همت ارزش معاملات
29 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/9
149 میلیارد خروج پول
3/6 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 13% کاهش داشته
وآذر،دامین،وتوس،وطوبی،ثفارس،ثپردیس،ولکار،فنر،ثاخت،نیان

 

 

میلیارد تومان نام
81 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
15 عرضه برق
9 سایرواسطه گری
-57 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-32 بانکی
-31 خودرویی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
26.7 دکوثر 13 کرومیت
12.4 وآذر 12.4 واعتبار
12 وطوبی 11.8 کسرام
10.2 دامین 8.3 دی
10 وتوس 5.8 توسن

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-17 خودرو 67 وآذر
-12 وبملت 20 مبینح
-10 خساپا 12 وطوبی
-8 ارفع 10 وتوس
-8 تاپیکو 9 دامین

 

 

 

نظرات کاربران