گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/24

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3945 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 6% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1088 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای یازدهمین روز متوالی با ثبت رقم 555 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 334 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 116 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 67 میلیارد تومان است که کاهش 22 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 210 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 439 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 313 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 265 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 47 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 29 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) و گروه زراعت با ارزش معاملات 48 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-1/48% -32,390 2,160,780 شاخص کل
-1/76% -12,801 716,063 شاخص هم وزن
-1/5% 40,000,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
48 26 تعداد نماد مثبت
301 312 تعداد نماد منفی
27 5 تعداد نماد صف خرید
58 میلیارد تومان 13 میلیارد تومان ارزش صف خرید
101 16 تعداد نماد صف فروش
204 میلیارد تومان 37 میلیارد تومان ارزش صف فروش
125 میلیارد خروج پول 361 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2/3 همت ارزش معاملات
11 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/7
123 میلیارد خروج پول
4 همت،نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 6% کاهش
غشاذر،ولکار،فنر،وطوبی،ثفارس،ثامان

 

 

میلیارد تومان نام
7 سایرواسطه گری صنایع با بیشترین ورود
4 اطلاعات و ارتباطات
0/9 کانی غیر فلزی
-86 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-82 شیمیایی
-54 فلزات اساسی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
21 وتوس 20 خودرو
10 دامین 16 فن افزار
5 ولکار 10 کاما
4 ساذری 7/5 کرومیت
4 وآیند 7 فاذر

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-46 خودرو 6 وطوبی
-21 خساپا 6 ولکار
-17 دامین 5 کقزوی
-12 فولاد 4 خگستر
-11 شپنا 4 اسیاتک

 

 

 

نظرات کاربران