گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/23

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6145 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 320 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 27 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 885 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 988 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 210 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 6 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 27 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 155 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 619 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 395 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 392 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 195 میلیارد تومان (3.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بانکی با ارزش معاملات 315 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 71 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.44% 9,552 2,180,516 شاخص کل
0.12% 922 764,133 شاخص هم وزن
3.6% 33,100,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 320
تعداد کل نمادهای منفی 470
تعداد صف های خرید 46
ارزش صف های خرید 210 میلیارد تومان افزایش نسبت به میانگین هفتگی 6 میلیارد تومان
تعداد صف های فروش 41
ارزش صف های فروش 155 میلیارد تومان افزایش 27 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 27 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 328میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/2 همت نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش
معاملات سنگین بازار نخریس،خگستر،صبا،کسرام،خودرو،انرژی،نطرین،فولاد،کاما

 

میلیارد تومان نام
35 کمکی به نهادها صنایع با بیشترین ورود
28 منسوجات
20 کانه فلزی
57- بانکی صنایع با بیشترین خروج
44- شیمیایی
36- خودرویی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
39.4 انرژی 17.9 زنگان
26.3 کرومیت 16.9 شفارس
17.4 دی 8.1 چنوپا
17.1 زماهان 7.5 خبنیان
14.7 خرینگ 5.7 وسدید

حجم مشکوک ماهانه

شفارا شتهران
شكبير كباده
غپآذر دزهراوي
شپارس چنوپا
دسبحان فمراد
زنگان ثزاگرس
وكار دپارس
خرينگ كايتا
نخريس غمهرا
فاهواز قشرين
وبملت انرژي
وايران غيوان
خفناور غگز

خرید سنگین حقیقی

در نماد کسرام 56 کد حقیقی هر کدام 326 میلیون مجموع 18.256 میلیارد تومان خرید کردند

وصندوق2 1 2000 2000
كسرام 56 326 18256
ثزاگرس 37 248 9176
ثنوسا 2 206 412
شرنگي 34 196 6664
ممسني 3 187 561
لازما 3 174 522
شتولي 1 168 168
لپارس 12 167 2004
بازرگام 16 167 2672
ثنظام 14 128 1792
وتوسكا 1 118 118
جم 81 113 9153
كباده 68 97 6596

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 16  کد ، هر کد 5271 میلیون مجموع 84 میلیارد تومان فروختند

كيا2 1 16950 16950
وغدير2 2 11992 23984
وسالت2 16 5271 84336
بتهران2 1 4036 4036
چكاپا2 1 3086 3086
كساپا 14 778 10892
دپارس 48 184 8832
ثزاگرس 37 147 5439
شرنگي 44 137 6028
غگز 31 130 4030
ثنظام 15 120 1800
بازرگام 33 115 3795
كباده 23 111 2553
وايرا 52 103 5356

کف حمایت 3 ماهه

جم پيلن دتهران‌ مبين فنورد
لوتوس رتكو ولقمان وبوعلي
كوير ساراب سبجنو وصنعت
سمتاز قلرست وپست شبهرن
خراسان فايرا كگل وتوصا
كچاد رفاه وكار تماوند
وخاور البرز پلوله غزر
سيتا غمهرا اتكام واميد
تنوين سپاها ساروج شراز
تكاردان واتي ارفع دارو
ومهان وسالت فجر شمواد

 

نظرات کاربران