گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/21

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5312 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 8% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 679 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 273 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 311 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای چهارمین روز متوالی 89 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 213 میلیارد تومان است که کاهش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 235 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 593 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 479 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 432 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه نهادهای مالی واسط با ارزش معاملات 144 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 593 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه رایانه با ارزش معاملات 79 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/06%- 1,293 2,161,266 شاخص کل
0/27% 1,994 752,119 شاخص هم وزن
0/2% 29,200,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 283
تعداد کل نمادهای منفی 508
تعداد صف های خرید 50
ارزش صف های خرید 213 میلیارد تومان کاهش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 31
ارزش صف های فروش 235 میلیارد تومان کاهش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول  273 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 679میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 11% و نسبت به میانگین ماهانه 8% کاهش
معاملات سنگین بازار شیران، کفرا، سمگا، کفپارس، پتایر، ثنوسا، ددام، ثبتساز، بورس،پی پاد، ثرود، انرژی

 

میلیارد تومان نام
36 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
23/5 کانی غیر فلزی
21 کمکی به نهادها
50- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
37- انبوه سازی
36- چند رشته صنعتی
فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
30 ثرود 18 وسدید
21/2 ثامان 8/4 انتخاب
14 کفپارس 4/5 کمرجان
10 کتوکا 3/1 کدما
9/8 کفرا 2/3 نطرین

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

وثخوز شيران ثجوان شپاكسا
وحكمت خفناور كفرا نبروج
لبوتان كگهر چخزر فسپا
خموتور تپسي دجابر وآفري
سپ پلاست هرمز پي پاد
سنوين فبيرا وآتوس وامير
سپرمي بكهنوج آبادا ولقمان
كفپارس پرسپوليس انتخاب ميهن

خرید سنگین حقیقی

در نماد وثخوز 10 کد حقیقی هر کدام 206 میلیون خرید کردند

وبملت2 1 11346 11346
شبريز2 1 11050 11050
بازرگام2 1 2993 2993
وثخوز 10 206 2060
قصفها 53 156 8268
قيستو 5 146 730
ثاصفا 17 144 2448
خكاوه 39 144 5616
بميلا 15 140 2100
وآفري 31 131 4061
وثنو 123 122 15006
پلاست 13 117 1521
ثعتما 19 110 2090
تپكو 65 103 6695
ثزاگرس 16 100 1600

فروش سنگین حقیقی

در ولقمان12 کد ، هر کد 146 میلیون مجموع 752/1 میلیارد تومان فروختند

خفناور 1 333 333
خفولا 4 165 660
هرمز 89 159 14151
فبيرا 25 148 3700
ولقمان 12 146 1752
وهنر 27 142 3834
زاگرس 220 141 31020
ثاژن 1 104 104
وسنا 34 101 3434

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لخانه ولقمان شتولي كاريز رفاه
وخاور خبازرس قنقش وشهر فبستم اتكاسا
شفارا جهرم خاهن فنرژي كازرو شليا
تنوين وفردا حرهشا پلوله گپارس تاتمس
خليبل بفجر خفولا كارام خفناور وشمال
قاروم وآتوس فجهان سايرا فايرا آرمان
سپ ساراب معيار پاكشو ارفع شكف

 

نظرات کاربران