گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/21

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4.359 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 12% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2445 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 379 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 365 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 1 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 150 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 3 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 53 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 97 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 344 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 337 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 200 میلیارد تومان (4.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 96 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه رایانه با ارزش معاملات 224 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/31% 7,046 2,261,899 شاخص کل
0/23% 1,742 751,319 شاخص هم وزن
4/9% 43,200,000 قیمت سکه بورسی

 

میلیارد تومان نام
22 محصولات فلزی صنایع با بیشترین ورود
12 سایرواسطه گری
3 قندوشکر
-76 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-75 بانکی
-57 خودرویی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
41 کرومیت 3/8 خلنت
21 فن افزار 3/7 آبین
16 فاذر 3/3 شلعاب
12 ثپردیس 1/6 بتهران
11 آس پ 1/6 وثوق
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-51 وبملت 26 فاراک
-50 آریا 18 وپارس
-21 خساپا 10 ولصنم
-13 شستا 9 فولاد
-12 وبصادر 9 پارسیان

 

تعدادکل نمادهای مثبت 341
تعداد کل نمادهای منفی 440
تعداد صف های خرید 63
ارزش صف های خرید 150 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 3 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 33
ارزش صف های فروش  97 میلیارد تومان کاهش 53 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 379 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 2445 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 12% کاهش
معاملات سنگین بازار فولاد،وپارس،فاراک،زماهان،پارسیان،آس پ،فملی،ولصنم،مادیرا،غبهار،دامین

 

نظرات کاربران