گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/20

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5600 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 10% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 121 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 176 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 179 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 90 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 283 میلیارد تومان است که کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 9 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 248 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 630 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 455 میلیارد تومان (0.5 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 407 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.07% 1,486 2,162,561 شاخص کل
0.49% 3,678 750,125 شاخص هم وزن
0.6%- 29,110,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 321
تعداد کل نمادهای منفی 442
تعداد صف های خرید 62
ارزش صف های خرید 337 میلیارد تومان  نسبت به میانگین هفتگی 18 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 35
ارزش صف های فروش 267 میلیارد تومان افزایش 22 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 121 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 185 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 11% کاهش
معاملات سنگین بازار کرومیت،ثغرب،ورنا،وساپا،شاروم،خساپا،کرمان،خکرمان،سدبیر،فسبزوار،ثاخت،چخزر

 

میلیارد تومان نام
23 خودرو صنایع با بیشترین ورود
21 حمل و نقل
17 کانه فلزی
49- بانکی صنایع با بیشترین خروج
30- بیمه
30- انبوه سازی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
38.2 وملی 26.2 ثفارس
19.7 ثاخت 13.4 فلات
18.4 کرمان 6.5 بشهاب
17.6 کسرام 5.6 نطرین
11.8 توریل 3 گشان

حجم مشکوک حداقل 6  برابر ماه

فلات چخزر
لبوتان وملي
خليبل وگستر
كتوسعه لپيام
شكبير شاروم
وآفري بشهاب
ميهن بپاس
ثجوان غشوكو

خرید سنگین حقیقی

در نماد شبریز 6 کد حقیقی هر کدام 4666 میلیون خرید کردند جمعا 27.996 میلیارد تومان

شبريز2 6 4666 27996
فغدير2 5 2818 14090
دعبيد2 4 2224 8896
قيستو 4 219 876
بپاس 63 177 11151
ثاصفا 14 176 2464
ثغرب 219 131 28689
آريان 25 128 3200
وثخوز 7 124 868
لپيام 108 123 13284
پلاست 7 113 791
لازما 8 109 872
بازرگام 11 108 1188
شستان 23 106 2438

فروش سنگین حقیقی

در وهنر 5 کد ، هر کد 7854 میلیون مجموع 39.27 میلیارد تومان

ساراب2 1 135454 135454
وهنر2 5 7854 39270
بپاس 71 428 30388
ساروج 4 161 644
آريان 138 155 21390
وپاسار 147 153 22491
لپيام 82 151 12382
وهنر 161 146 23506
غشوكو 18 129 2322
نطرين 203 125 25375
وسنا 65 114 7410
رفاه 1 107 107
ثفارس 814 104 84656
فالوم 16 100 1600

کف حمایت 3 ماهه

فسديد شليا حرهشا شتولي خراسان بتهران
استقلال تاتمس فجهان فنرژي افق فبستم
قتربت وشمال معيار وزمين غيوان گپارس
شفارا ويسا خبازرس دشيري پرسپوليس لكما
قاروم آرمان اتكام حگهر سمتاز شستان
نتوس شكف بفجر كارام پرداخت فايرا
سپرمي چنوپا وآتوس باران بهير شساخت
شكبير فسا سفارود پاكشو ساذري رفاه
تپولا نشار ساراب قنقش فجوش اتكاسا

 

 

نظرات کاربران