گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/12/19

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3424 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 31% و نسبت به میانگین ماهانه 29% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1926 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 63 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 2121 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 352 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 55 میلیارد تومان است که کاهش 183 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 134 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 14 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 301 میلیارد تومان (0.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 260 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 230 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه قند و شکر با ارزش معاملات 82 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 230 میلیارد تومان (2.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 76 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/09%- 1,956- 2,163,757 شاخص کل
0/16% 1,156 739,797 شاخص هم وزن
2/21% 37,110,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 140
تعداد کل نمادهای منفی 240
تعداد صف های خرید 19
ارزش صف های خرید 55 میلیارد تومان کاهش 183 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 6
ارزش صف های فروش  14 میلیارد تومان کاهش 134 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 63 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 1926 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/3 همت نسبت به  میانگین هفتگی 31% و نسبت به میانگین ماهانه 29% کاهش داشته است. 
معاملات سنگین بازار فن افزار، پارسیان، انرژی، وحکمت، فاراک، تپسی، مبین، قثابت، کسرام، حفارس، بورس

 

میلیارد تومان نام
32 کمکی به نهادها صنایع با بیشترین ورود
29 بیمه
28 محصولات فلزی
66- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
64- پالایشی
18- شیمیایی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
77 فن افزار 11/5 وحکمت
23 پارسیان 8/5 گشان
21 انرژی 8/5 کصدف
20 بترانس 8 ثنوسا
12 قثابت 8 سدشت
خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
32- شپنا 80 فن افزار
22- خاور 39 پارسیان
20- خساپا 26 فاراک
19- شبندر 17 بترانس
14- شستا 17 کالا

 

نظرات کاربران