گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/19

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4877 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 6% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 769 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هشتمین روز متوالی با ثبت رقم 207 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 0 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 211 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 188 میلیارد تومان است که کاهش 53 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 169 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 671 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 429 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 336 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 185 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 671 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 28 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.12% 2,565 2,156,521 شاخص کل
0.13%- 1,004- 758,574 شاخص هم وزن
1.0% 30,720,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 300
تعداد کل نمادهای منفی 496
تعداد صف های خرید 54
ارزش صف های خرید 188 میلیارد تومان کاهش 53 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 41
ارزش صف های فروش 169 میلیارد تومان کاهش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.9
برآیند ورود و خروج پول 208 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 769میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/4 همت نسبت به میانگین ماهانه، 6% کاهش
معاملات سنگین بازار نخریس،ثباغ،زماهان،خلنت،کرومیت،دارایکم،خچرخش،حآفرین،شفارس،وامیر،ریشمک،پی پاد

 

میلیارد تومان نام
70 منسوجات صنایع با بیشترین ورود
45 انبوه سازی
9 کاشی و سرامیک
50- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
42- خودرویی
38- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
100.6 ثفارس 21.3 ثپردیس
76.7 نخریس 16.4 وآتوس
22.6 ثنوسا 16 لپارس
21.7 وساخت 11.2 خبنیان
16.2 زماهان 9 ثشرق

حجم مشکوک ماهانه

وارس خفناور
فسديد ولراز
لپارس تفيرو
ثباغ فجام
ريشمك زپارس
زنگان داتام
غناب خچرخش
نخريس گكوثر
خفولا جوين
لخانه ثفارس
وآتوس شرنگي

خرید سنگین حقیقی

در نماد کرماشا 2 کد حقیقی هر کدام 2693 میلیون مجموع 5.386 میلیارد تومان خرید کردند

وسنا2 1 8540 8540
كرماشا2 2 2693 5386
لازما 4 290 1160
وحافظ 2 217 434
وبرق 8 208 1664
وخاور 41 204 8364
ثتوسا 9 192 1728
چنوپا 6 186 1116
غگز 20 169 3380
پلاست 12 163 1956
ثزاگرس 3 155 465
خفولا 67 144 9648
وارس 184 122 22448
ثنظام 16 120 1920
كارام 19 118 2242
جهرم0212 2 110 220
ثباغ 378 108 40824
تمحركه 21 107 2247
قشرين 29 106 3074
بتهران 21 104 2184

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 12  کد ، هر کد 7032 میلیون مجموع 84.384 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 12 7032 84384
وارس 101 339 34239
خليبل 2 310 620
غگز 11 307 3377
شكف 1 250 250
فسديد 16 248 3968
بازرگام 19 219 4161
رفاه 4 213 852
شرنگي 117 155 18135
فبستم 1 149 149
ولراز 115 141 16215
وسنا 27 139 3753
خفولا 172 133 22876
ثپرديس 573 113 64749
وآتوس 295 111 32745
خفناور 172 104 17888
خكرمان 129 100 12900

کف حمایت 3 ماهه

وخاور دانا خراسان فايرا
تنوين ساروج عاليس رفاه
تكاردان ارفع ومهان شمواد
تماوند فرآور واتي شپديس
مبين فنورد شبهرن فجر
ولقمان سپاها وكار سمتاز
سبجنو وتوصا وپست لوتوس
دتهران‌ فغدير كرماشا كچاد
ساراب واميد بتهران جم پيلن

 

نظرات کاربران