گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/19

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3496 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 24% و نسبت به میانگین ماهانه 8% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 882 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای سومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 425 میلیارد تومان بوده است. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 487 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 67 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 183 میلیارد تومان است که کاهش 206 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 199 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 301 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 229 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 198 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 7 میلیارد تومان (4.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بیمه با ارزش معاملات 132 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه هتل با ارزش معاملات 27 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.19% -4,278 2,217,020 شاخص کل
-0.05% -326 709,706 شاخص هم وزن
-1.5% 39,500,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
103 109 تعداد نماد مثبت
238 219 تعداد نماد منفی
36 18 تعداد نماد صف خرید
238 میلیارد تومان 83 میلیارد تومان ارزش صف خرید
69 6 تعداد نماد صف فروش
216 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان ارزش صف فروش
63 میلیارد خروج پول 247 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.9 همت 1.8 همت ارزش معاملات
31 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0.9
68 میلیارد خروج پول
3/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 24% و نسبت به میانگین ماهانه 8% کاهش داشته
وپارس،شفام،پارسیان،حپرتو،خبهمن،ثامان،ثتران

 

 

میلیارد تومان نام
9 عرضه برق صنایع با بیشترین ورود
2 لاستیک
2 بیمه
-53 فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
-46 بانکی
-37 خودرویی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
9.9 پارسیان 16 غبهار
9.4 شفام 12 وسدید
8.1 خنصیر 11 کارام
7 دامین 9/7 واعتبار
5.7 شسینا 9/4 کماسه

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-31 وبملت 41 توسن
-16 خودرو 15 دامین
-16 فملی 11 خبنیان
-15 شستا 8 غفارس
-12 فولاد 7 لابسا

 

نظرات کاربران