گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/18

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4508 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 13% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 939 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 33 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 69 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای سومین روز متوالی 204 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 428 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 112 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 12 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 171 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 403 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 385 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 333 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه منسوجات با ارزش معاملات 105 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات 104 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 66 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.04%- 799- 2,153,975 شاخص کل
0.06%- 420- 759,603 شاخص هم وزن
0.3%- 30,360,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 259
تعداد کل نمادهای منفی 541
تعداد صف های خرید 51
ارزش صف های خرید 428 میلیارد تومان  نسبت به میانگین هفتگی 112 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 38
ارزش صف های فروش 171 میلیارد تومان کاهش 12 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.8
برآیند ورود و خروج پول 33 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 939میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/4 همت نسبت به میانگین ماهانه، 13% کاهش
معاملات سنگین بازار دی،کرومیت،وپارس،شپدیس،وکادو،ثغرب،وساخت،ثبهساز،وآذر،وحکمت،همراه

 

میلیارد تومان نام
33 منسوجات صنایع با بیشترین ورود
24 پالایشی
20 بانکی
35- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
26- فلزات اساسی
22- سرمایه گذاری

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
46.2 کرومیت 17.9 چنوپا
24.1 کمرجان 13.9 وسدید
17 نخریس 8 زماهان
16.1 دی 7.8 نطرین
13.9 ثنوسا 6.3 غناب

حجم مشکوک ماهانه

غپآذر وسبحان
زنگان وآذر
غناب سيلام
وتوكا خوساز
نخريس آرمان
بزاگرس ثالوند
تكنار چنوپا
آواپارس ثنوسا
وكادو شرنگي
دكپسول

خرید سنگین حقیقی

در نماد شصفها 6  کد حقیقی هر کدام 417 میلیون مجموع  2.502 میلیارد تومان خرید کردند

سنوين2 1 2900 2900
شصفها 6 417 2502
وحافظ 2 309 618
ثزاگرس 1 224 224
زپارس 21 216 4536
ثتوسا 3 200 600
لازما 8 199 1592
ثفارس 47 140 6580
شتولي 1 123 123
وتوسكا 3 115 345
قشرين 29 111 3219
لپيام 57 104 5928

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 11  کد ، هر کد 7705 میلیون مجموع 84.755 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 11 7705 84755
زاگرس2 1 4612 4612
چكاپا2 1 3111 3111
شكف 1 288 288
بازرگام 16 201 3216
كهرام 1 184 184
خفناور 7 161 1127
وسنا 38 159 6042
وسالت 114 158 18012
گنگين 20 143 2860
شرنگي 158 130 20540
وسبحان 73 101 7373

کف حمایت 3 ماهه

وخاور دانا خراسان فايرا
تنوين ساروج عاليس رفاه
تكاردان ارفع ومهان شمواد
تماوند فرآور واتي شپديس
مبين فنورد شبهرن فجر
ولقمان سپاها وكار سمتاز
سبجنو وتوصا وپست لوتوس
دتهران‌ فغدير كرماشا كچاد
ساراب واميد بتهران جم پيلن

 

نظرات کاربران