گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/18

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4933 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 28% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1028 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 470 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 576 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 166 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد این صندوق‌ها می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 173 میلیارد تومان است که کاهش 323 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 200 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 440 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 359 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 344 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه بیمه با ارزش معاملات 196 میلیارد تومان (5.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 32 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 19 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.23% -5,134 2,221,309 شاخص کل
0.11% 804 710,073 شاخص هم وزن
-1.5% 40,400,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
90 121 تعداد نماد مثبت
263 211 تعداد نماد منفی
29 22 تعداد نماد صف خرید
125 میلیارد تومان 68 میلیارد تومان ارزش صف خرید
73 1 تعداد نماد صف فروش
211 میلیارد تومان 9 میلیارد تومان ارزش صف فروش
38 میلیارد خروج پول 241 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1.1 همت 2.4 همت ارزش معاملات
31 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/3
166 میلیارد ورود پول
5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته  اما نسبت به میانگین ماهانه، 28% افزایش داشته
شیراز،وتوس،بورس،شفام،خگستر،بفجر،وپارس،پارسیان،اخابر،فرابورس،کسرام،وارس

 

 

میلیارد تومان نام
24 بیمه صنایع با بیشترین ورود
17 لاستیک
10 عرضه برق
-76 فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
-60 خودرویی
-57 چندرشته ای صنعتی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
14.7 ثتران 16 غبهار
13.9 وپارس 12 وسدید
11 پکرمان 11 کارام
9.7 دامین 9/7 واعتبار
8.7 ختراک 9/4 کماسه

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-45 فولاد 41 توسن
-38 شستا 15 دامین
-38 وبملت 11 خبنیان
-21 خساپا 8 غفارس
-18 حفارس 7 لابسا

 

نظرات کاربران