گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/17

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3631 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 28% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 604 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 192 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 810 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 224 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 312 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 55 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 116 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 388 میلیارد تومان قرار دارد.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.06%- 1,217- 2,097,255 شاخص کل
0.09% 676 738,769 شاخص هم وزن
1.3%- 31,980,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 273
تعداد کل نمادهای منفی 517
تعداد صف های خرید 46
ارزش صف های خرید 321 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 55 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 42
ارزش صف های فروش 388 میلیارد تومان افزایش 116 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 192 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 604 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 7/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 28% کاهش
معاملات سنگین بازار کنور،ثفارس،ثپردیس،حفاری،گلدیرا،شستا،غنوش،ذوب،کمرجان،حفارس،ثنوسا،وآرین

 

میلیارد تومان نام
15 کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین ورود
10 غذایی
6 ماشین آلات
47- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
41- شیمیایی
40- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
13.9 کمرجان 9.6 دی
12 فاذر 7 وسدید
10.6 کایزد 5.3 وملی
10.5 شرنگی 3.4 وایران
8.7 ثفارس 3.1 پدرخش

حجم مشکوک ماهانه

تابا سصفها سهگمت سهرمز
كايزد بپاس داسوه سنوين
بگيلان دبالك ودانا شكبير
استقلال غفارس ممسني ريشمك
پشاهن كزغال ساراب وآفري
قتربت لوتوس كنور سمايه
فسرب بميلا ساروج گلديرا
وصنعت سپيد شكف وامير

خرید سنگین حقیقی

در نماد وآفری 28 کد حقیقی هر کدام 289 میلیون مجموع 8 میلیارد تومان خرید کردند.

مبين2 1 20619 20619
وآفري 28 289 8092
شصفها 14 209 2926
لپيام 56 198 11088
قشرين 42 147 6174
وتوسكا 2 146 292
ممسني 10 137 1370
كازرو 15 115 1725
ويسا 17 115 1955
خاذين 39 110 4290
پشاهن 5 104 520
حفارس 91 102 9282

فروش سنگین حقیقی

در وامیر 49 کد ، هر کد 934 میلیون مجموعا 45 میلیارد تومان فروختند

جم2 2 13066 26132
وامير 49 934 45766
وآفري 28 367 10276
بپاس 42 231 9702
كروميت 79 222 17538
كساپا 14 164 2296
سنوين 10 148 1480
وشهر 103 146 15038
وآيند 38 109 4142
سهگمت 23 109 2507
تاصيكو 48 107 5136
خفولا 5 105 525
گنگين 15 104 1560
شليا 1 103 103
قيستو 7 100 700

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران