گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/17

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. اما شاخص هم‌وزن مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است و در صورت تثبیت، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4382 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 17% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1266 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای ششمین روز متوالی با ثبت رقم 71 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 310 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز برای دومین روز متوالی 97 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 334 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 68 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 52 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 138 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 573 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 325 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 315 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 20 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه منسوجات با ارزش معاملات 82 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه ماشین آلات برقی با ارزش معاملات 67 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0/05% 1,105 2,154,816 شاخص کل
0/39% 2,931 760,029 شاخص هم وزن
0/1% 30,440,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 350
تعداد کل نمادهای منفی 451
تعداد صف های خرید 64
ارزش صف های خرید 334 میلیارد تومان افزایش68 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 31
ارزش صف های فروش 138 میلیارد تومان کاهش 52 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1/3
برآیند ورود و خروج پول 71میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1266میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/4 همت  نسبت به میانگین هفتگی، 8% و نسبت به میانگین ماهانه 17% کاهش
معاملات سنگین بازار ثالوند ، زماهان ، ثشرق ، دتولید ، خپارس ، خاذین ، فلوله ، توریل ، زفجر ، ویسا ، سرچشمه ، ثرود

 

میلیارد تومان نام
30 منسوجات صنایع با بیشترین ورود
6/27 کانه فلزی
5/10 کاشی و سرامیک
136- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
31- بانک
23- خودرو

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
25/3 وآوا 5/4 نطرین
17 خاذین 5/2 بکاب
16/2 سیلام 3 ولراز
12/2 فولای 2/9 تمحرکه
12 بالبر 2/8 وثوق

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

وثخوز ولراز فسوژ
كشرق فجام سرچشمه
سقاين وطوبي ممسني
وزمين ثالوند وآوا
غناب غگيلا كخاك
غمايه فولاي خفناور
دفرا شگل

خرید سنگین حقیقی

در نماد شبریز 3 کد حقیقی هر کد 3500میلیون مجموع 10.5 میلیارد خرید کردند

شبريز2 3 3500 10500
شصفها 1 2012 2012
لازما 3 449 1347
ثزاگرس 3 171 513
ثنوسا 60 161 9660
ثتوسا 5 147 735
ويسا 117 122 14274
كباده 3 120 360
ثفارس 32 116 3712
زنگان 51 113 5763
زپارس 23 111 2553
فافزا 42 108 4536
تكنار 3 104 312
حرهشا 6 102 612

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 7 کد ، هر کد 11869میلیون مجموع  83 میلیارد تومان فروختند

عاليس2 1 30450 30450
وسالت2 7 11869 83083
بازرگام 12 258 3096
وآتوس 29 236 6844
كساپا 3 210 630
ولراز 84 196 16464
وسنا 10 179 1790
وامير 11 176 1936
شليا 1 132 132
وارس 55 128 7040
وسپه 84 120 10080
وثنو 133 109 14497

کف حمایت 3 ماهه

فسديد لخانه ولقمان شتولي كاريز رفاه
وخاور خبازرس قنقش وشهر فبستم اتكاسا
شفارا جهرم خاهن فنرژي كازرو شليا
تنوين وفردا حرهشا پلوله گپارس تاتمس
خليبل بفجر خفولا كارام خفناور وشمال
قاروم وآتوس فجهان سايرا فايرا آرمان
سپ ساراب معيار پاكشو ارفع شكف

 

نظرات کاربران