گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/17

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 7423 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 42% و نسبت به میانگین ماهانه 99% افزایش داشته است. در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 521 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 443 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است. برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 711 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 181 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است. ارزش صف‌های خرید 329 میلیارد تومان است که کاهش 339 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 196 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 745 میلیارد تومان (3.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 655 میلیارد تومان (3 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 428 میلیارد تومان (2.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 74 میلیارد تومان (9.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 46 میلیارد تومان (3.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه خودرویی با ارزش معاملات 745 میلیارد تومان (3.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.72% 37,630 2,226,443 شاخص کل
1.60% 11,173 709,268 شاخص هم وزن
1.5% 41,200,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
171 229 تعداد نماد مثبت
188 92 تعداد نماد منفی
51 45 تعداد نماد صف خرید
218 میلیارد تومان 168 میلیارد تومان ارزش صف خرید
74 2 تعداد نماد صف فروش
211 میلیارد تومان 5 میلیارد تومان ارزش صف فروش
76 میلیارد خروج پول 95 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1.2 همت 3.8 همت ارزش معاملات
56 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/3
181 میلیارد خروج پول
7/5 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 42% و نسبت به میانگین ماهانه 99% افزایش داشته
رمپنا،اخابر،وبصادر،خگستر،ونوین،وبملت،حکشتی،فباهنر،کرومیت،ختوقا،تاصیکو،خزامیا

 

 

میلیارد تومان نام
30 بانکی صنایع با بیشترین ورود
27 پالایشی
27 فنی و مهندسی
-54 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-37 چندرشته ای صنعتی
-23 فلزات اساسی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
58.5 خزامیا 16 غبهار
51.5 خگستر 12 وسدید
38.9 فرابورس 11 کارام
21.8 خاور 9/7 واعتبار
21.6 خبهمن 9/4 کماسه

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدیندگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-31 شستا 41 توسن
-30 ومعادن 15 دامین
-23 فملی 11 خبنیان
-20 حفارس 8 غفارس
-17 خودرو 7 لابسا

 

 

 

نظرات کاربران