گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/16

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5786 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 40% و نسبت به میانگین ماهانه 72% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1706 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 2098 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 919 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 1929 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 2500 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 1577 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 150 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه شیمیایی با ثبت رقم 302 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 277 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 254 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 67 میلیارد تومان (6.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاغذی با ارزش معاملات 20 میلیارد تومان (3.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 56 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
4.20% 88,179 2,188,849 شاخص کل
3.42% 23,055 698,098 شاخص هم وزن
-2.2% 40,700,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
264 314 تعداد نماد مثبت
87 1 تعداد نماد منفی
223 266 تعداد نماد صف خرید
459 میلیارد تومان 1400 میلیارد تومان ارزش صف خرید
49 0 تعداد نماد صف فروش
156 میلیارد تومان 0 میلیارد تومان ارزش صف فروش
164 میلیارد ورود پول 391 میلیارد ورود پول ورود و خروج پول
1 همت 2.1 همت ارزش معاملات
91 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/2
131 میلیارد خروج پول
5/8 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 40% و نسبت به میانگین ماهانه 72% افزایش داشته
بوعلی،تاپیکو،وبملت،شپنا،پالایش،حکشتی،فملی،خودرو،ثفارس،شبندر

 

 

میلیارد تومان نام
91 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
72 کانه فلزی
56 فلزات اساسی
-6 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-5 زراعت
-3 خرده فروشی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
25.6 ثفارس 16 غبهار
11.4 مادیرا 12 وسدید
8.5 وبانک 11 کارام
8.2 وتوس 9/7 واعتبار
7.9 وتجارت 9/4 کماسه

 

 

خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-9 جم 41 توسن
-9 سپید 15 دامین
-6 تجلی 11 خبنیان
-5 وخاور 8 غفارس
-5 وتوسم 7 لابسا

 

نظرات کاربران