گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/11/15

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4542 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 13% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 825 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 139 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1039 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 294 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 338 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 122 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 195 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 684 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 399 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 305 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 22 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه وسایل ارتباطی با ارزش معاملات 22 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 62 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.52%- 10,874- 2,100,208 شاخص کل
0.12%- 872- 736,655 شاخص هم وزن
1.0%- 32,730,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 230
تعداد کل نمادهای منفی 571
تعداد صف های خرید 55
ارزش صف های خرید 338 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 122 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 39
ارزش صف های فروش 195 میلیارد تومان افزایش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 139 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 825 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 13% کاهش
معاملات سنگین بازار ثجنوب،ثاخت،ثمسکن،وایران،وآذر،حفاری،کایزد،ثبهساز،ثالوند،وثنو،سدشت،کسعدی

 

میلیارد تومان نام
66 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
12 عرضه برق
10 کانی غیرفلزی
74- بانکی صنایع با بیشترین خروج
23- خودرویی
16- سرمایه گذاری

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
17.1 ونیرو 22.7 سدشت
15.3 وآذر 14.9 کرومیت
15 وبرق 14.2 وایران
14.7 وثنو 3.3 چنوپا
14.5 نطرین 3 سخاش

حجم مشکوک ماهانه

تابا رفاه ثمسكن
كايزد شليا ثاخت
قتربت رنيك رتكو
حفاري سصفها ناما
وصنعت آ س پ ونيرو
بسويچ ثالوند تاپيكو
سپرمي چنوپا چخزر
وبرق سخاش وايران
سدشت وايرا سفارود
ثجنوب كسعدي ومدير

خرید سنگین حقیقی

در نماد واتی 4 کد حقیقی هر کدام 3140 میلیون مجموع 12.5 میلیارد تومان خرید کردند.

فخاس2 1 4029 4029
واتي2 4 3140 12560
ومدير2 1 2330 2330
شصفها 2 785 1570
ثزاگرس 1 655 655
غنيلي 6 370 2220
ممسني 3 161 483
شرنگي 83 123 10209
تابا 8 114 912
وثنو 301 103 31003
وحافظ 7 97 679
تاتمس 2 97 194

فروش سنگین حقیقی

در تپسی 3 کد ، هر کد 173550 میلیون مجموعا 520 میلیارد تومان فروختند

تپسي4 3 173550 520650
وايرا 30 241 7230
غناب 5 178 890
كساپا 3 129 387
بپاس 57 123 7011
غنيلي 19 113 2147
بازرگام 30 109 3270
ويسا 33 106 3498
وخاور 40 104 4160
شجم 49 104 5096
وآيند 82 103 8446

کف حمایت 3 ماهه

اميد شستا وپست ساروج
كفرآور ومهان كگل شيران
بموتو شرانل وبيمه شخارك
فروس شبهرن رتكو اردستان
وامين شفن شفا شراز
وخاور ونفت وسينا پرديس
سيتا اتكاي اتكام دارو
شصفها وسرمد تاپيكو قچار
تنوين ولقمان ومدير شاراك
تكاردان سبجنو پاسا وتوسم

 

نظرات کاربران