گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/15

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5497 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 22% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1941 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 397 میلیارد تومان خروج نقدینگی به ثبت رسیده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 2133 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از   صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 50 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 546 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 186 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 224 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 597 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 470 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 469 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 468 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 137 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 73 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 470 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.25%- 5,452- 2,171,051 شاخص کل
0.04%- 271- 747,299 شاخص هم وزن
0.4%- 29,310,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 279
تعداد کل نمادهای منفی 491
تعداد صف های خرید 48
ارزش صف های خرید 546 میلیارد تومان افزایش 186 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 31
ارزش صف های فروش 597 میلیارد تومان افزایش 224 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.0
برآیند ورود و خروج پول 397 میلیارد تومان خروج نقدینگی ورود 1941 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5/5 همت  نسبت به میانگین هفتگی، 22% کاهش داشته
معاملات سنگین بازار وسپهر،اسیاتک،ثاخت،تایرا،پالایش،زکوثر،نطرین،ورازی،پکرمان،کتوکا،واتی،خبنیان

 

میلیارد تومان نام
21 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
19 ماشین آلات
10 بیمه ای
112- بانکی صنایع با بیشترین خروج
61- چندرشته ای
60- خودرویی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
40.7 خودکفا 15.2 وسدید
25 وملی 17.8 سجام
16.8 ثاخت 13.4 سدبیر
10.8 غنوش 7.2 فنرژی
10.2 ثشرق 5.7 گلدیرا

حجم مشکوک

حجم مشکوک

 

خرید سنگین حقیقی

خرید سنگین حقیقی

نظرات کاربران