گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3950 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 16% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 399 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 69 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1222 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 136 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 121 میلیارد تومان است که کاهش 99 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 8 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 174 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 368 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 347 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 236 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 8 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 123 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 20 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/87% -20,145 2,284,833 شاخص کل
-0/98% -7,534 757,509 شاخص هم وزن
-0/8% 40,350,000 قیمت سکه بورسی

 

 

فرابورس بورس آمار روز
92 46 تعداد نماد مثبت
271 311 تعداد نماد منفی
44 8 تعداد نماد صف خرید
111 میلیارد تومان 11 میلیارد تومان ارزش صف خرید
45 11 تعداد نماد صف فروش
160 میلیارد تومان 25 میلیارد تومان ارزش صف فروش
26 میلیارد خروج پول 95 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1/3 همت 2 همت ارزش معاملات
18 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/8 کلیت بازار
130 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
4 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 16% و نسبت به میانگین ماهانه 16% کاهش داشته ارزش معاملات خرد
واعتبار،نوری،مادیرا،سقاین،فجهان،توسن،فنر معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
31 رایانه صنایع با بیشترین ورود
19 سرمایه گذاری
17 حمل و نقل
-38 فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
-34 خودرویی
-25 کانه فلزی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
6/6 وامیر 26 فن افزار
6/5 گنگین 15 کرومیت
6/3 واعتبار 10 کساپا
5/9 فافق 8 فاراک
3/2 دابور 7 خلنت

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-29 خودرو 24 واعتبار
-19 فملی 17 توسن
-16 فولاد 9 فنر
-15 فزر 8 نوری
-11 کرومیت 8 وتجارت

 

 

 

نظرات کاربران