گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/13

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4613 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 14% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 704 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 174 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 165 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 31 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 228 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 24 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 209 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 481 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 440 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 413 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 35 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانی‌های غیرفلزی با ارزش معاملات 210 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 52 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.16%- 3,482- 2,155,283 شاخص کل
0.11% 799 756,745 شاخص هم وزن
0.7% 30,190,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 295
تعداد کل نمادهای منفی 493
تعداد صف های خرید 61
ارزش صف های خرید 228 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 24 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 46
ارزش صف های فروش 209 میلیارد تومان کاهش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 174 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 709میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 14% کاهش
معاملات سنگین بازار ثنوسا،کتوکا،خلنت،شگستر،ثپردیس،خزر،ذوب،ونیرو،ثامید،وآوا،وساخت،ورنا

 

میلیارد تومان نام
43 دارویی صنایع با بیشترین ورود
29 انبوه سازی
19 کانی غیرفلزی
75- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
44- فلزات اساسی
21- بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
24.1 زماهان 33.8 شگستر
21.2 ثباغ 19 خکاوه
12.6 وسدید 4.8 نطرین
8.8 ثشرق 4.3 گشان
8.5 میهن 3.1 وامیر

حجم مشکوک

حجم مشکوک

خرید سنگین حقیقی

در جم یک نفر 12.5 میلیارد تومان خرید کرده است

خرید سنگین حقیقی

فروش سنگین حقیقی

14 نفر 85 میلیارد تومان فروختند

فروش سنگین حقیقی

نظرات کاربران