گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/13

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 8.823 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 64% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 870 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند ورود نقدینگی حقیقی  برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 460 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت آن هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1563 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 674 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 277 میلیارد تومان است که کاهش 16 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 296 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 1097 میلیارد تومان ( برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 739 میلیارد تومان ( برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 532 میلیارد تومان ( برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زراعت با ارزش معاملات 138 میلیارد تومان INF (برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 18 میلیارد تومان INF (برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 282 میلیارد تومان INF  (برابر میانگین هفتگی)قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
2.08% 44,029 2,165,228 شاخص کل
1.36% 9,983 741,389 شاخص هم وزن
0.5% 29,740,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 478
تعداد کل نمادهای منفی 290
تعداد صف های خرید 75
ارزش صف های خرید 277 میلیارد تومان کاهش 16 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 45
ارزش صف های فروش 296 میلیارد تومان کاهش 18 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 460 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 870 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/8 همت نسبت  به میانگین هفتگی، 18% و نسبت به میانگین ماهانه 64% افزایش
معاملات سنگین بازار فولاد،اخابر،شستا،وبصادر،فملی،حآفرین،خبنیان،پترول،دارایکم،خاور،کرمان،خودرو

 

میلیارد تومان نام
225 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
51 حمل و نقل
50 پالایشی
61- بانکی صنایع با بیشترین خروج
19- بیمه
6- سیمان

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
53.6 ثشاهد 17.7 غالبر
30.7 حکشتی 6.5 سدبیر
27 کرازی 4 تپکو
24.5 ومعادن 2.3 وجامی
16.6 خپارس 1.8 لابسا

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

اميد وملل تاصيكو زماهان
استقلال خفناور فافق كرازي
وصندوق شفارس فروسيل شرانل
وحكمت ونيكي فجهان پيزد
سيتا ويسا فولاد همراه
غگرجي كپرور تاپيكو وسالت
لبوتان شوينده وحافظ ونفت
قصفها پرسپوليس وخارزم وكار
كاسپين ومعادن ساراب مبين

خرید سنگین حقیقی

در نماد کیسون 61 کد حقیقی هر کدام 156 میلیون خرید کردند

ولصنم2 1 9495 9495
شرانل2 1 3042 3042
جهرم0301 1 660 660
كيسون 61 156 9516
خودكفا 20 129 2580
كاريز 3 124 372
واحيا 66 118 7788
وارس 79 109 8611
تپكو 376 109 40984
فافق 97 106 10282
ثعتما 19 104 1976
قصفها 325 102 33150
خكاوه 392 99 38808
ثشاهد 1095 98 107310
ولصنم 192 97 18624

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 200 کد ، هر کد 326 میلیون مجموعا 65.2 میلیارد تومان فروختند

وتوصا2 1 12250 12250
تاصيكو2 3 5495 16485
وسالت 200 326 65200
قنقش 1 181 181
ويسا 59 168 9912
رفاه 11 125 1375
خكاوه 333 116 38628
ولراز 7 109 763
قشرين 4 109 436
خفناور 2 104 208

کف حمایت 3 ماهه

فسديد شليا حرهشا شتولي خراسان بتهران
استقلال تاتمس فجهان فنرژي افق فبستم
قتربت وشمال معيار وزمين غيوان گپارس
شفارا ويسا خبازرس دشيري پرسپوليس لكما
قاروم آرمان اتكام حگهر سمتاز شستان
نتوس شكف بفجر كارام پرداخت فايرا
سپرمي چنوپا وآتوس باران بهير شساخت
شكبير فسا سفارود پاكشو ساذري رفاه
تپولا نشار ساراب قنقش فجوش اتكاسا

 

 

نظرات کاربران