گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/09/12

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

تحلیل بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 8.604 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 30% و نسبت به میانگین ماهانه 72% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 108 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند ورود نقدینگی حقیقی  برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 639 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت آن هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 788 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 891 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 399 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 92 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 79 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 405 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 993 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 806 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 531 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه بانکی با ارزش معاملات 531 میلیارد تومان (3.1 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 293 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 243 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.60% 33,488 2,121,185 شاخص کل
0.38% 2,733 731,444 شاخص هم وزن
0.2% 29,550,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 511
تعداد کل نمادهای منفی 251
تعداد صف های خرید 78
ارزش صف های خرید 399 میلیارد تومان افزایش 92 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 53
ارزش صف های فروش 405 میلیارد تومان افزایش 79 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول  639 میلیارد تومان ورود نقدینگی ورود 108 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/8 همت نسبت به میانگین هفتگی، 30% و نسبت به میانگین ماهانه 72% افزایش
معاملات سنگین بازار فولاد،اخابر،شستا،وبصادر،فملی،حآفرین،خبنیان،پترول،دارایکم،خاور،کرمان،خودرو

 

245 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
60 خودرویی
50 کانی فلزی
31- انبوه سازی صنایع با بیشترین خروج
18- سرمایه گذاری
17- سیمان

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
28.7 حکشتی 48.7 خبنیان
28.5 اخابر 43.9 کساپاح
28.2 وبصادر 14.7 ثرود
20.1 کسرا 12.5 کسرام
17.2 فولاد 12.1 حفارس

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

اميد ساينا
استقلال رفاه
وصندوق وطوبي
حآفرين آسيا
دعبيد اخابر
سخوز وپارس
ونفت خليبل
خبنيان قصفها
فروسيل كابگن
فولاد همراه
قپيرا ويسا
حكشتي شكف
وملل وبصادر
شستان كپرور
خفناور

خرید سنگین حقیقی

در نماد لپیام 8 کد حقیقی هر کدام 188 میلیون خرید کردند

لپيام 8 188 1504
وحكمت 6 185 1110
وحافظ 28 144 4032
سيتا 59 131 7729
واحيا 27 116 3132
خودكفا 135 116 15660
ثزاگرس 17 111 1887
اخابر 2182 110 240020
كيسون 215 109 23435
پي پاد 79 107 8453
ونفت 220 104 22880
وهنر 50 102 5100
رمپنا 323 99 31977

فروش سنگین حقیقی

در وگردش 1 کد ، هر کد 42432 میلیون مجموعا 42.432 میلیارد تومان فروختند

شگويا2 1 3339 3339
گشان 3 923 2769
قنقش 1 317 317
خفناور 1 294 294
خفولا 3 232 696
معيار 5 185 925
حشكوه 24 167 4008
شتولي 1 162 162
قشرين 2 159 318
ولتجار 41 157 6437
قصفها 226 140 31640
وآيند 155 114 17670
بتهران 102 112 11424
كپرور 55 112 6160
وارس 49 111 5439
كمينا 65 111 7215
فلات 3 104 312
بازرگام 23 102 2346
وجامي 26 100 2600

 

نظرات کاربران