گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/03/12

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3672 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 20% افزایش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1386 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 349 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 978 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 226 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 202 میلیارد تومان است که کاهش 136 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 158 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 353 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 327 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 308 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 268 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 27 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 15 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه خودرویی با ارزش معاملات 327 میلیارد تومان (1.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.39% 8,154 2,094,233 شاخص کل
-0.09% -622 684,731 شاخص هم وزن
-2.0% 39,530,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
98 101 تعداد نماد مثبت
247 231 تعداد نماد منفی
45 41 تعداد نماد صف خرید
162 میلیارد تومان 81 میلیارد تومان ارزش صف خرید
151 82 تعداد نماد صف فروش
283 میلیارد تومان 125 میلیارد تومان ارزش صف فروش
63 میلیارد خروج پول 141 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.7 همت 1/8 همت ارزش معاملات
27 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/9
255 میلیارد خروج پول
3/7 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 20% افزایش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، افزایش  نداشته است.
فملی،کیسون،نوری،وبملت،خودرو،حآفرین،وساپا

 

 

میلیارد تومان نام
17 فلزات اساسی صنایع با بیشترین ورود
1.5 کانه غیر فلزی
0.2 ماشین آلات
-66 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-21 خودرو
-21 سرمایه گذاری

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
46 خودرو 9.2 کاما
3 فولاد 9 ثشاهد
26.7 ذوب 7.8 وتوس
23 فملی 7.4 فرابورس
23 خاور 6.3 ثفارس

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدیندگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-52 بوعلی 15 فملی
-15 خودرو 13 وبملت
-12 کرومیت 11 نوری
-9 وتوس 9 فسبزوار
-9 وتوسم 7 وتجارت

 

 

 

نظرات کاربران