گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/11

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.36%- 7,775- 2,168,327 شاخص کل
0.04%- 315- 757,997 شاخص هم وزن
0.1% 29,750,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 241
تعداد کل نمادهای منفی 571
تعداد صف های خرید 61
ارزش صف های خرید 51 افزایش 73میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 37
ارزش صف های فروش 270 میلیارد تومان  افزایش 58میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.4
برآیند ورود و خروج پول 210 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1292میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% و نسبت به میانگین ماهانه 9% کاهش
معاملات سنگین بازار ذوب،مادیرا،نیان،ثباغ،کرومیت،نطرین،وتوس،خاذین،غشصفا،مفاخر،پلاست،اردستان

 

میلیارد تومان نام
36 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
22 رایانه
7.5 لاستیک
74- بانک صنایع با بیشترین خروج
35- شیمیایی
34- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
25.9 ذوب 12.1 چنوپا
19.8 نطرین 9.8 خبنیان
16.3 ثباغ 7.3 ثپردیس
8.7 ثامان 4.9 کسرام
7.6 ساینا 3.4 وبرق

حجم مشکوک ماهانه

ركيش اردستان نيان پلاست
ثباغ ساينا حرهشا وثوق
غپآذر والماس هرمز چنوپا
كشرق كباده خنصير هجرت
فلامي خوساز لپيام وتوس
سايرا توسن رتاپ شوينده

خرید سنگین حقیقی

در نماد صبا 3  کد حقیقی هر کدام 4193 میلیون مجموع 12.579 میلیارد تومان خرید کردند

صبا2 3 4193 12579
خوساز2 1 2039 2039
دهدشت 5 240 1200
وامير 4 210 840
كازرو 8 160 1280
كروميت 73 153 11169
ويسا 24 118 2832
كباده 6 117 702
ثزاگرس 1 111 111
ماديرا 285 109 31065
سباقر 28 105 2940
لازما 1 102 102

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 8  کد ، هر کد 10716 میلیون مجموع 85.728 میلیارد تومان فروختند

خاور2 1 49920 49920
وسالت2 8 10716 85728
فولاد2 1 5580 5580
كاوه2 3 3834 11502
خوساز2 1 2039 2039
خكاوه 3 320 960
ولراز 6 272 1632
بازرگام 22 234 5148
گنگين 12 195 2340
چنوپا 103 151 15553
وزمين 7 124 868
كساپا 16 119 1904
پرديس 134 111 14874
وكادو 69 109 7521
وارس 100 106 10600
هرمز 140 106 14840
بتهران 89 103 9167

کف حمایت 3 ماهه

وخاور دانا خراسان فايرا
تنوين ساروج عاليس رفاه
تكاردان ارفع ومهان شمواد
تماوند فرآور واتي شپديس
مبين فنورد شبهرن فجر
ولقمان سپاها وكار سمتاز
سبجنو وتوصا وپست لوتوس
دتهران‌ فغدير كرماشا كچاد
ساراب واميد بتهران جم پيلن

 

نظرات کاربران