گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/11

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3574 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 22% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 19 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 312 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1041 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 64 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 145 میلیارد تومان است که کاهش 26 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 38 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 237 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 344 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 333 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه دارویی با ارزش معاملات 191 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 99 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 15 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/54% -12,226 2,268,845 شاخص کل
-0/80% -6,018 750,804 شاخص هم وزن
3/5% 42,550,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
95 52 تعداد نماد مثبت
260 301 تعداد نماد منفی
45 4 تعداد نماد صف خرید
96 میلیارد تومان 41 میلیارد تومان ارزش صف خرید
42 9 تعداد نماد صف فروش
209 میلیارد تومان 32 میلیارد تومان ارزش صف فروش
20 میلیارد خروج پول 211 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1 همت 2 همت ارزش معاملات
21 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0/8
51 میلیارد خروج پول
3/6 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 17% و نسبت به میانگین ماهانه 22% کاهش داشته
دعبید،لابسا،غفارس،دکوثر،خزامیا،وتوس،کیسون،وصنا،وپویا

 

 

میلیارد تومان نام
30 دارویی صنایع با بیشترین ورود
10 غذایی
9 عرضه برق
-70 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-43 بانکی
-39 فلزات اساسی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
24 دکوثر 10 کرومیت
12 شپلی 6/4 فروژ
10 وارس 5/7 فن افزار
5 غفارس 5/2 کساپا
5 کیسون 4/9 مادیرا

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-24 فولاد 28 دعبید
-18 خودرو 10 فروژ
-14 زاگرس 9 فزر
-12 وغدیر 8 مبینح
-10 کرومیت 8 غفارس

 

 

 

نظرات کاربران