گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/04/09

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3665 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 19% افزایش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 61 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 129 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 254 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 120 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 109 میلیارد تومان است که کاهش 165 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 104 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 226 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 250 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 238 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 179 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه حمل و نقل با ارزش معاملات 85 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 28 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) و گروه رایانه با ارزش معاملات 48 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.52% 10,892 2,096,024 شاخص کل
0.80% 5,398 678,661 شاخص هم وزن
1.9% 41,950,000 قیمت سکه بورسی

 

 

فرابورس بورس آمار روز
136 173 تعداد نماد مثبت
209 161 تعداد نماد منفی
33 19 تعداد نماد صف خرید
52 میلیارد تومان 65 میلیارد تومان ارزش صف خرید
79 12 تعداد نماد صف فروش
180 میلیارد تومان 69 میلیارد تومان ارزش صف فروش
2 میلیارد خروج پول 80 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.7 همت 1/6 همت ارزش معاملات
45 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 0.9 کلیت بازار
120 میلیارد خروج پول صندوق درآمد ثابتetf
3/7 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 12% و نسبت به میانگین ماهانه 19% افزایش داشته ارزش معاملات خرد
دارایکم،حکشتی،خبهمن،تاپیکو،خدیزل،ساوه،خساپا،فن افزار معاملات سنگین بازار

 

 

میلیارد تومان نام
25 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
11 سیمانی
6 انبوه سازی
-45 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-22 کانه فلزی
-14 خودرو

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
13.2 حکشتی 4.4 وسدید
10.8 زماهان 4.2 غالبر
10 خبهمن 3 کیا
9.3 دکوثر 1.6 چنوپا
4.8 کالا 1.5 ورازی

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-27 کنور 19 بوعلی
-25 وبملت 11 حکشتی
-11 شستا 10 ذوب
-10 فولاد 9 تاپیکو
-10 وتجارت 8 فزر

 

 

 

نظرات کاربران