گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/03/09

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2201 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 19% و نسبت به میانگین ماهانه 37% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1846 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 219 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1846 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 233 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.
ارزش صف‌های خرید 1078 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 559 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 330 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 281 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 177 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 152 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 152 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 14 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 23 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 134 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.78% 16,209 2,086,084 شاخص کل
0.54% 3,675 685,371 شاخص هم وزن
-0.7% 40,310,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
224 268 تعداد نماد مثبت
140 76 تعداد نماد منفی
141 159 تعداد نماد صف خرید
346 میلیارد تومان 559 میلیارد تومان ارزش صف خرید
84 19 تعداد نماد صف فروش
221 میلیارد تومان 79 میلیارد تومان ارزش صف فروش
319 میلیارد خروج پول 59 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.7 همت 1/2 همت ارزش معاملات
71 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/2
245 میلیارد خروج پول
2/3 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 19% و نسبت به میانگین ماهانه 37% کاهش داشته
دارایکم،خگستر،غبهار،تاپیکو

 

 

میلیارد تومان نام
21 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
21 کانه فلزی
11 فلزات اساسی
-5 خودرو صنایع با بیشترین خروج
-4 چند رشته ای صنعتی
-3 سرمایه گذاری

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
10.2 وتوس 18.2 بوعلی
9.9 ثشاهد 17 گشان
8 شهر 11 وسدید
7.4 وپارس 8.4 وآذر
7.3 چنوپا 7.7 توسن

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-7 ومشانح 28 کگهرح
-7 خفناور 11 نوری
-5 شستا 11 وخارزم
-5 دارو 10 تاپیکو
-5 شهر 5 ثامان

 

 

 

نظرات کاربران