گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/03/08

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 2919 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 19% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2526 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز 135 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1895 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 395 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 687 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 414 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 519 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 265 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه شیمیایی با ثبت رقم 305 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 226 میلیارد تومان (4 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 219 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 29 میلیارد تومان (5.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 226 میلیارد تومان (4 برابر میانگین هفتگی) و گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 32 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.57% 11,714 2,069,847 شاخص کل
0.17% 1,154 681,700 شاخص هم وزن
3.6% 40,880,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
171 217 تعداد نماد مثبت
161 119 تعداد نماد منفی
110 121 تعداد نماد صف خرید
169 میلیارد تومان 238 میلیارد تومان ارزش صف خرید
103 37 تعداد نماد صف فروش
181 میلیارد تومان 84 میلیارد تومان ارزش صف فروش
32 میلیارد خروج پول 36 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
0.7 همت 1/7 همت ارزش معاملات
61 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1/1
395 میلیارد خروج پول
3 همت،نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 18% کاهش
شپنا،خودرو،وبملت،دکوثر،وارس،کزغال،ثغرب،فولاد،نوری،وتجارت

 

 

میلیارد تومان نام
38 پالایشی صنایع با بیشترین ورود
17 سرمایه گذاری
8 کمکی به نهادها
-48 شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
-46 فنی و مهندسی
-21 کانه فلزی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
10.8 نوری 18.2 بوعلی
9.8 شستا 17 گشان
9.1 خودرو 11 وسدید
8.4 خساپا 8.4 وآذر
8.4 شتران 7.7 توسن

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-40 بوعلی 28 شپنا
-21 خفولا 17 وخارزم
-14 تاصیکو 16 نوری
-12 شیراز 13 وبملت
-11 مادیرا 9 شبندر

 

 

 

نظرات کاربران